Nytt, Åmåls Baptistkyrka

Nytt, Åmåls Baptistkyrka

Lite om vad som händer i vår kyrka och bland våra vänner.

Vi tycker det är roligt om du som besökare vill gå in under kommentarer och skriva någon rad!

Koden du behöver för att sända finns med "handskrivna" tecken till höger om rutan

Naturupplevelse

NyttPosted by Baptistkyrkan 2017-10-19 16:48
Besökarna i Åmåls Baptistkyrka fick uppleva en fantastisk natur och skapelseupplevelse när Reine Jonsson visar egna foton från djur och natur i Dalarna. Upplevelserna förstärktes med citerade bibelord och med inspelad andlig sång.


  • Comments(0)//nytt.amalbaptist.se/#post96

Minns du sången 20170325

NyttPosted by Baptistkyrkan 2017-03-30 20:07
Minns du sången

”Hela kyrkan sjunger” och "minns du sången" var program i SVT, med kristna sånger, som sändes för många år sedan. Minns du sångens musikaliske ledare, Anders Jaktlund tillsammans med Mathilda Röjdemo svarade för programmet i baptistkyrkan. Det var övningar på för- och eftermiddagen och en konsert klockan 18:00 Flera av de älskade sångerna ur den gemensamma sång- och psalmboken sjöngs. Anders Jaktlund berättade många händelser från den unika svenska psalmskatten, och det var med stor glädje som de cirka 140 besökarna sjöng sångerna om Gud, Jesus, korset och himlen.  • Comments(0)//nytt.amalbaptist.se/#post95

Herrträff 20170330

NyttPosted by Baptistkyrkan 2017-03-30 19:34

Är du man? Är du ledig torsdagar?

… så är du välkommen till en herrträff med olika aktiviteter. Den är i Baptistkyrkan på torsdag förmiddag 10:00, varannan vecka. Nu är det utflykt för att småfåglarna ska få fler bostäder. Försäljning av dessa holkar kommer att ske i Baptistkyrkan på vårt traditionella torgkafé den 8 april.  • Comments(0)//nytt.amalbaptist.se/#post94

Årsmöte

NyttPosted by Baptistkyrkan 2017-02-11 10:13

Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 29 januari hölls årsmöte i Åmåls Baptistförsamling. Årsmötet inleddes med att församlingens sångare sjöng och efter en kort andakt av församlingens pastor, öppnades årsmötet av styrelsens ordförande.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter som kvinnoträffar, herrträffar och andakter vid kommunens olika äldreboenden förutom ordinarie gudstjänster. Det ekonomiska resultatet visade på en god offervilja bland församlingens medlemmar/vänner. Bl.a. har församlingen samlat in 94 319 kr till internationellt bistånd och olika missionsändamål under 2016. Detta förutom driften av församlingens verksamhet.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2017.

Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. Ordförande Lillemor Hårdstedt, vice ordförande Christer Törnell, sekreterare Gunilla Hagström, kassör Tore Olsson, övriga ledamöter Rose-Marie Wickman Kyrk, Maria Pettersson, Jan Gustavsson samt Harald Hårdstedt. Som adjungerad ingår även Hans Dahlgren i egenskap av församlingens pastor.

Församlingens årsberättelse tillsammans med aktuellt månadsprogram finns på församlingens hemsida som kan nås med adressen: www.amalbaptist.se.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.

Hdt

  • Comments(0)//nytt.amalbaptist.se/#post93
Next »